Abaffy Csilla - Reményi Andrea - Madas Edit (szerk.): Debreceni kódex 1519. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel - Régi magyar kódexek 21. (Budapest, 1997)

DEBRECENI KÓDEX 1519 RÉGI MAGYAR KÓDEXEK 21. szám E kötet a debreceni Református Kollégium Könyvtárában őrzött, 1519 táján másolt Debreceni Kódex hasonmását és betűhű átiratát közli. A kézirat a leg­gazdagabb középkori magyar legendárium egy terjedelmes részletét, Kempis Tamástól és Szent Bonaventurától származó elmélkedéseket és több tanulsá­gos példát tartalmaz. A beve­zető tanulmány a kódex külső leírása mellett részletesen be­mutatja történetét, ismerteti tar­talmát, forrásait s a helyes­írására, hangjelölésére vonat­kozó tudnivalókat. Kötetünk a szélesebb olva­sóközönség és a szakemberek érdeklődésére egyaránt számot tarthat. ARGUMENTUM KIADÓ­­MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Budapest

Next