Abaffy Csilla - T. Szabó Csilla - Madas Edit (szerk.): 150 zsoltár, Énekek éneke és az ünnepek alapigéi. Döbrentei-kódex 1508. Halábori Bertalan keze írásával. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel - Régi magyar kódexek 19. (Budapest, 1995)

DÖBRENTEI­KÓDEX 1508 RÉGI MAGYAR KÓDEX 19. szám A kódex Halábori Dobos Bertalan keze írása. A 150 zsoltáron és az egész egyházi évre szóló periko­­parendszeren kívül a teljes Énekek énekét, Jób könyvének első hat és utolsó fejezetét, két egyházi beszé­det, canticumokat és himnuszokat s egy passiótöredéket tartalmaz. Kiadványunk a kódex hasonmását, jegyzetekkel ellátott betühű átiratát adja. A bevezető tanulmány foglal­kozik a kódex leírásával, történe­tével, helyesirására és hangjelö­lésére vonatkozó tudnivalókkal, megadja a párhuzamos helyeket a többi magyar nyelvű kódexben és a teljes egyházi évre szóló peri­­koparend ünnepeinek sorrendjét, igehelyeit. Kötetünk bibliafordításai miatt mind a szélesebb olvasóközönség­nek, mind a magyar nyelv-, iroda­lom- és művelődéstörténet szak­embereinek érdeklődésére számot tarthat. ARGUMENTUM KIADÓ - MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Budapest

Next