Agárdi Péter: „… a multat be kell vallani”. Nemzeti kultúra – baloldali tradíció - Alternatívák (Budapest, 2006)

A szentenciává nemesült József Attila-i sor (természetesen a költő saját helyesírásával: a multat be kell vallani") vibrálóan gaz­dag jelentést sűrít magába, s nyit meg mindenkori olvasója szá­mára. A harsány leleplezésektől, a látványos értékátigazításoktól, a tabudöntésektől, az új felejté­sektől és a régi hazugságokat „kor­rigáló" új hamisításoktól zajos XXI. századelőn mintha újra kel­lene értelmezni a múlt fogal­mát és a múlthoz való viszonyt - a nemzet, az egyetemesség, a ha­ladás és a baloldaliság viszony­­rendszerében is. Kényszerű vagy önkéntes „bevallások", gyónások is fel-felhangzanak, amelyekhez gyakran használják illusztráció­ként a József Attila-i verssor vul­garizáló, sőt kriminalizáló értel­mezését. Pedig ennél jóval több­ről és mélyebbről szólnak költő szavai. A kötet tizenhat művelődés-, eszme- és recepciótörténeti ta­nulmányt fog egybe. Ady Endre, Kunfi Zsigmond, Lukács György, Mónus Illés, József Attila, Illyés Gyula és Fejtő Ferenc a főszerep­lők, de nem hagyományos port­rékra, hanem inkább vitatkozó problématörténeti írásokra lel e könyvben az olvasó. A főleg a XX. század első felét fölidéző tanulmányok szakmai érvekkel

Next

/
Oldalképek
Tartalom