Alszeghy Zsoltné et al. (szerk.): Jezsuita iskoladrámák (Ismeretlen szerzők). Programok, színlapok - Régi magyar drámai emlékek XVIII. század 4/2. (Budapest, 1995)

JEZSUITA ISKOLADRÁMÁK (Ismeretlen szerzők) (Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század 4/2.) Sajtó alá rendezte ALSZEGHY ZSOLTNÉ, BERECZ ÁGNES, KERESZTES ATTILA, KISS KATALIN, KNAPP ÉVA, VARGA IMRE A jezsuita drámakiadvány második része olyan darabokat tartalmaz, melyeknek nem­csak szerzőit nem tudjuk megnevezni, de ez ideig szövegük nagyobb része is ismeretlen volt. A 20 drámából 13 most jelenik meg először nyomtatásban, és mindössze kettőnek a szö­vegét közöljük régi kiadásból, mivel forrásuk az idők folyamán elkallódott. A drámák jól szemléltetik az iskolai színjátszásnak a XVIII. század közepétől bekövetkező funkcióválto­zását. A jezsuita iskolajátékok ettől az időtáj­tól válnak egyre inkább magyar nyelvűvé, és egyre inkább elvilágiasodnak. Meglepő a víg­játékok túlsúlya. Sajnálatos, hogy a rend 1773- ban történt feloszlatása véget vetett ennek a fejlődésnek. A kiadvány második részében 31 előadás emlékeként magyar nyelvű programokat, szín­lapokat közlünk. Ezeknek az volt a célja, hogy az előadás latin nyelvét nem értő magyar kö­zönséget tájékoztassák a színpadon történtek­ről. Ilyenek idegen nyelven is készültek, ma­gyar program létezéséből tehát nem következ­tethetünk arra, hogy a szóban forgó darabot magyarul játszották. A közölt dokumentumok ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. A kötetet minden közművelődés, irodalom- és színháztörténet iránt érdeklődő haszonnal forgathatja. Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom