Balla Tibor: A Nagy-Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovasságio tábornokok, táborszernagyok - A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára (Budapest, 2010)

.-?/ / 4. Vfy llldl Г-Ill'l УЯ1 Bállá Tibor —„— --------------------------------------------------------i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­X Teinesjmii 1 S/aszviíros Nagyszeben. Л I T f 1 A I-- -"íj A .. A Nagy Habom osztrák-magyar tábornokai Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok

Next