Bárdi Nándor - Tóth Ágnes (szerk.): Asszimiláció, integráció, szegregáció. Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban - Tér és terep 8. (Budapest, 2011)

A mind összetettebb társadalmi folyamatok vizsgálatakor elengedhetetlen egyrészt a használt fogalmak tisztázása, a fogalmi keretek újragondolása, másrészt e jelenségek vizsgálatakor új módszertani megközelítések kialakítása, amelyek lehetővé teszik e jelenségek pontosabb „leírását” és értelmezését, harmadrészt értékelni kell a kutatások eredményeinek társadalmi hasznosságát, alkalmazhatóságát is. Ezekhez az alapkérdésekhez kapcsolódott az MTA Kisebbségkutató Intézetében 2010. május 27-én Párhuzamos értelmezések és modellek - integráció, szegregáció, asszimiláció - a kisebbségkutatásban címmel megtartott konferencia is, amelynek két alapkérdése volt. Az egyik: a mai magyar társadalomkutatásban mi az integráció, az asszimiláció és a szegregáció fogalmának tartalma? A másik: hogyan lehet a magyar kisebbségkutatás különböző területein (magyarországi nemzetiségek, romák, zsidóság, kisebbségi magyarok, bevándorlók vonatkozásában) ezekkel a kategóriákkal jelenségeket és folyamatokat megragadni? Bár mindhárom fogalom komplex, sokrétű, számtalan társadalmi tényező egymásra hatásaként kialakuló jelenséget kíván jelölni, és egyik esetében sem lehet elvonatkoztatni tértől és időtől, mégis nagyon fontosnak ítéltük, hogy a maga töredékes voltában is megpróbáljuk e fogalmak tartalmi elemeinek összegyűjtését, annak számbavételét,

Next

/
Oldalképek
Tartalom