Beke Margit (szerk.): A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919-1944 között II. kötet - Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae 12-13. (Budapest, 1992)

’Tví.íí.írtfía-Vj«iiSbfi ti“»';« ;ч*£ *> Ь £•>; ••д, :&&£ äkttfiaf '***.’,» Ml 'jRktbíit'ae «•> л. •Ыяньл-*^.*.~Ъыа2гЬ»1 '-Ч'Ч J,«lÄ*eö>yilv w •4-'!Ч- •V’-.V-'i *> y^äiiSl» яг^лумг-л'-íi A^, ä* 5. w •y.í* • ;Vv-:; r> ■'/:'• -Г''> -.vy*’ /' Üi'^Bai-' J*» ii«*1** • л,-■'t.'.’t -Vei* rV-«w„*. -»».V -U“ rt* V*-V «. **-•*» .Md* «»*- «■*•=■­?5'->-r A *& .4 -■ T^:ÍH. A.,l’^.:/'M-f'S-' :??'> •/с' ' ' *' Й« ' Т^'-'ГГ--\Гг’%К- Y’OTT »jijh 'SSsje^id-'^ «SSt «ÄCJjU/t "2; .&*! & Ä*Ä j úa?JJ<£s.* .'.A ú£~=i' ы \:o'.!.:. Kl Ali.' «S» «g :;i;4 ** Чт ^eev1*^ AÍÜs‘.eí^ (US» .**» sí. ЬЛ- ЛЗА «A-V-.-Ä-4? %•' f г Й. «I 5 í :..;; í ДЯе aÜi íd’ ' W1 %£о . iii i&eis ,«Á A‘£ Г!'* Д.

Next