Benkő Loránd: Magyar nyelvtudósok a XX. században. Méltatások, emlékezések (Budapest, 2010)

A szerzőnek két huzamos időn át viselt tisztsége nyomán, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnökeként, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának elnö­keként szívesen vállalt kötelessége volt tudós életük nevezetes szakaszaihoz érkezett kollégái­nak eredményeit méltatni, illetve életpályájuk végén tőlük búcsút venni. E kötetbe foglalva együtt állnak Benkő Loránd elődeinek, tanárai­nak, kollégáinak, munkatársainak ily módon született méltatásai, illetve búcsúztatói. Az emlékezésekben tizenöt nyelvész életpá­lya tárul fel, egymás mellé helyezésük egyben sajátos múlt századi tudománytörténetet is ki­rajzol. Mindnyájan ahhoz a század elején meg­izmosodott nyelvészeti irányzathoz tartoztak ugyanis, akiket egykor külföldi nyelvészek „bu­dapesti nyelvtörténeti iskola"-ként is emlegettek. Az emlékezések által megidézett tudósok élet­pályája abban is közös, hogy nyelvészeti mun­kásságuk nem lépte (nem léphette) át a múlt századot, illetve, hogy közülük már senki sincs az élők sorában. A szerzőt legtöbbjükhöz szoros érzelmi szálak is kötötték. A század 60-as éveitől kezdve honosodtak meg és terjedtek el új leíró jellegű nyelvészeti irányok, hasonlóképpen kiváló eredményeket mutatva fel. Érdemes képviselőinek méltatása másokra vár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom