Bitó László: Ábrahám és Izsák. Biblia-regény (Budapest, 2012)

A SZERZŐ BIBLIAI CIKLUSÁNAK ÖT KÖNYVE Az 1998-as első kiadása óta az Abmbárn és Izsák megjelent német, francia, orosz, román és szlovák fordításban, hat országban összesen nyolc kiadásban. Az első és második magyar kiadás többször is szerepelt hazai sikerlistákon, és sok ismertetés méltatta. Sikere arra biztatta a szerzőt, hogy folytassa az ősi bibliai történetek újraértelmezését korunk számára: tárja fel az Isten mindenhatóságát és az ember tőle vak) teljes függését bizonyító, a vak engedelmességre tanító példamesék mögött kimondatlanul rejlő emberi érzelmeket, motivációkat. Az apja kése alól megmenekült és újjászületett Izsáknak Bitó szerint meg kellett értenie apja tettének okát. Ennek során öregkorára nagy bölcsességet nyert el, amelyet aztán elsőszülöttjének, Ézsaúnak ad ár apa-fiú beszélgetések formájában. E beszélgetéseket Bitó Izsák tanítása című művében olvashatjuk mindannyiunk számára élvezhető, tanulságos előadásban. A Názáreti Izsák című könyvében Bitó Jézus legendás szeretetének eredetét szülőapja iránti sóvárgó szeretetében leli fel; az ifjú Jézus mindenképpen meg akarja találni nemzőapját, mert csak így remélheti, hogy megszabadul a házasságtörésből fogantatás bélyegétől, amely kizárja a közösségből. Attól a képzettől kell megszabadulnunk, tartja Bitó, hogy létezhet egy minket újra és újra próbára tevő, hatalmát bizonyító Isten, aki Káin és Ábel történetében testvért testvér ellen fordított mindjárt a kezdetek kezdetén. Áldott rnjjy, Káin! című negyedik bibliai regényében Bitó meggyőző beleérzéssel tárja elénk, hogy Káin csak megfékezni akarta öcsét, amikor Ábel apjuk életére tört, miután pásztorként látta, hogy a kosok is egymásra törnek a nőstény megszerzéséért.

Next