Csóra Karola: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000 Általános rész. Személyi rész A-Zs - A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 10. (Budapest, 2013)

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 10. Csóra Karola A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996-2000 1972 óta folyik a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, mai nevén az MTA Böl­csészettudományi Kutatóközpontjának Irodalomtudo­mányi Intézete vállalkozásában a magyar irodalomtör­ténet bibliográfiájának összeállítása és megjelentetése. E mostani, tizedik kötet is ugyanazokat a tudományos, elméleti és történeti, illetve kapcsolattörténeti szem­pontokat veszi alapul, mint elődei, azzal a kivétellel, hogy az A-tól Zs-ig tartó személyi rész, az egyetemes magyar irodalom jegyében, egyetlen betűrendben kö­veti a magyar írók munkásságának hazai és külföldi recepcióját, tekintet nélkül arra, hogy a világ bármely részén, bármelyik országában végzik alkotó tevékeny­ségüket, bármely nyelven és fórumon közlik is a róluk szóló tanulmányokat vagy kritikákat. A kötet gyűjtőkörének középpontjában az 1996— 2000 közötti magyar irodalomtörténet-írás termése áll: a szaktanulmányoktól és cikkektől a monografikus fel­dolgozásokig, kiegészítve a tudományos igényű - kri­tikai - szövegkiadások jegyzékével. A kötet anyaga a magyar irodalom sokirányú nem­zetközi kapcsolatrendszerének, külföldi befogadásá­nak feltárásával is az irodalomtudományi oktatást és kutatást kívánja elősegíteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom