Demeter Júlia - Pintér Mária Zsuzsanna: Jöszte poétának. Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény - Irodalomtörténeti füzetek 156. (Budapest, 2005)

, ,кп^Урт»кЬ*иреЯ1, ^^U^«t4’8y6nyot! v\e«V u" howi mint tódulnaV, 4V aze\s6^y>H^en' L Már siár»11 Mit térde«, Már tzorobia't-Tzornbrőverr, ll vi. Ma faitalanbaboV. |\ »1 Menten ősz.ve XKmirmegöUerek, __ il; s»*»**1««*', J V.baénmost.va^ae^ba ШШ tnis sxereVmes testénn pdtennC Demeter Júlia-Pintér Márta Zsuzsanna Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény

Next