Fühmann, Franz: Briefe aus der Werkstatt des Nachdichters. Műfordítói műhelylevelek 1961-1984 (Budapest, 2007)

a vers lefordítása nem két, hanem három nyelv: az eredeti, a befogadó s a költészet univerzális nyelvének dolga. Egy magyar vers nem egyszerűen »magyar«; magyar is, vers is, s ha a magyart németre fordítjuk, a fordítás második része, a német nyelven belüli, még hátravan... itt, a különösség ellenére, hogy e három nyelv nyelvi formában csak két nyelvként mutatkozik meg, igazi munkamegosztás lehetséges nyersfordító és utánköltő közt..., s bizonyos esetekben, épp a kis népek nyelvénél, egyenest ajánlatos. Kockázat volt, ám megérte, sikerült; a műfordításnak egy dogmája s praxisa megdőlt; valóban szűzföldre léptünk itt...” Franz Fühmann: 22 nap, vagy Az élet útjának fele (Kalász Márton fordítása) FRANZ FÜHMANN, német író, műfordító; 1922. január 22-én született az észak­csehországi Rochlitzban (csehül: Rokytnice), és szudétanémet gyógyszerészcsaládban nevelkedett. Az érettségi vizsgát követően 1941-ben mint távirászt egyenest a keleti frontra, majd Görögországba vezényelték; szovjetorosz fogságból 1949-ben szabadult. A megélt történelemnek felelős önvizsgálatban történő feldolgozása a Kelet-Berlinben élő írót a hatvanas évek közepétől nyílt ellenzékiségre szorítja. írói váltásának fontos állomása a - budapesti napló formájában megírt - Huszonkét nap, vagy Az élet útjának fele (1973, magyarul: 1976) című esszéregény. 1961. évi első magyarországi htjával és Hajnal Gáborhoz kötődő írói barátságával kezdődően gyakran volt a Magyar PEN Club vendége. A magyar költészettel először József Attila verseinek utánköltése révén (válogatott kötet, I960) került érintkezésbe. Nyersfordítások nyomán készült utánköltéseiből a továbbiakban a következő szerzők önálló kötetei jelentek meg: Ady Endre, 1965; Radnóti Miklós, 1967; Füst Milán, 1974; Vörösmarty Mihály, 1982; halála után a teljes Csongor és Tünde, 1985 és Nemes Nagy Ágnes verseinek válogatott kötete, 1986; más fordítókkal együtt Hajnal Gábor (1978) és Kalász Márton (1984) kötete. - Franz Fühmann 1984. július 8-án halt meg Berlinben.

Next