Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat 1. Aachs - Bálint Rezső. Hasonmás kiadás (Budapest, 1990)

MAGYAR (RÓK ÉLETE ÉS MUNKAI megindította : id. SZINNYEI JÓZSEF ÚJ SOROZAT ÍRJA es szerkeszti DR GULYAS PÁL ny. m. n. múicuml igazgató, a k. m. Pázmány-Egyatam c. ny. rk. tanára, a M. T. Akadémia I. tagja I. KÖTET. AACHS—BÁLINT REZSÓ. BUDAPEST, 1939. A M. K. VALL. ÉS KÖZOKT. MINISZTÉRIUM. AZ ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉS A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

Next