Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat 1. Aachs - Bálint Rezső. Hasonmás kiadás (Budapest, 1990)

ÖSSZEGEZÉS a Magyar írók élete ét műnkéi I. kötetében feldolgozott írókról. A jelen kötet 2939 íróról ad felvilágosítást. Ezek közöl csupán 480 szerepel Szinnyeinél. 2459 (80%) új. Az írók közül 14 a középkorra, 16 a XVI. sz.-ra, 19 a XVI—XVII. sz.-ra, 37 a XVII. sz.-ra, 42 a XVII—XVIII. sz.-ra, 57 a XVIII. sz.-ra. 78 a XVIII-XIX. sz.-ra, 344 a XIX. sz.-ra. 1947 a XIX­­XX. sz.-ra és 393 a XX. sz.-ra esik. Nem szerint 213 a nő. a többi férfi. Rang szerint 2 fejedelem, 2 főherceg, 43 gróf. 18 báró, a többi nemes és közrendű. Vallás szerint 791 r. kát., 40 g. kát., 399 ref., 163 ev, 21 unit., 33 g. kel., 215 izr., 1 felekezet nélküli, a többi vallása ismeretlen vagy csak gyanít­ható. Foglalkozási ágak szerint: 192 bíró, ügyész, közjegyző és ügyvéd; 96 földbirtokos és gazdálkodó (ebből 18 egyszerű föld­műves); 22 gyáros, vállalkozó; 37 iparos és gyári munkás; 156 író és hírlapíró; 62 katona és csendőr; 15 képzőművész; 41 ke­reskedő; 278 közalkalmazott (ebből 3 altiszt); 104 magántiszt­viselő; 49 magánzó; 89 mérnök és műszaki tisztviselő; 268 or­vos, állatorvos és gyógyszerész; 426 pap (a szerzetes tanárok kivételével); 27 színész; 538 tanár és tanító; 37 tanuló; 28 ze­nész és énekes; a többi ismeretlen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom