Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat 11. Golarski Mici - Gyürky Vidor (Budapest, 1992)

MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI MEGINDÍTOTTA: ID. SZINNYEI JÓZSEF ÚJ SOROZAT ÍRTA és ÖSSZEÁLLÍTOTTÁ GULYÁS PÁL SAJTÓ ALÁ RENDEZTE VICZIÁN JÁNOS XI. KÖTET GOLARSKI MICI - GYÜRKY VIDOR Ш IHAPF5T 1QQ9 KIADJA AZ ARGUMENTUM KIADÓ ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA

Next