Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat 2. Bálint Sándor - Berényi János. Hasonmás kiadás (Budapest, 1993)

MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI megindította : id. SZINNYEI JÓZSEF ÚJ SOROZAT ÍRJA es szerkeszti DR GULYÁS PÁL ny. m. n. múzeumi igazgató, a k. m. Péxmány-Egyetem c. ny. rk. tanéra, a M. T. Akadémia I. tagja II. KÖTET BÁLINT SÁNDOR - BERÉNYI JÁNOS. BUDAPEST, 1940. A M. K. VALL. ÉS KÖZOKT. MINISZTÉRIUM. AZ ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉS A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

Next