Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat 2. Bálint Sándor - Berényi János. Hasonmás kiadás (Budapest, 1993)

ÖSSZEGEZÉS a Magyar írók ólets ét munkái il. kötetében feldolgozott Írókról. A jelen kötet 3713 íróról ad felvilágosítást. Ezek közül csupán 541 szerepel Szinnyeinéi, 3172 (85%) új. Az írók közül 7 a középkorra, 22 a XVI. ez.-ra, 19 a XVI—XVII. sz.-ra, 44 a XVII. sz.-ra, 21 a XVII-XVIII. sz.-ra. 49 a XVIIL sz.-ra. 87 a XVIII-XIX. sz.-ra, 409 a XIX. sz.-ra. 2491 a XIX­­XX. sz.-ra és 533 a XX. sz.-ra esik. Nem szerint 342 a nő, a többi férfi. Rang szerint 3 fejedelem, uralkodó, 1 herceg, 48 gróf, 20 báró, a többi nemes és közrendű. Vallás szerint 790 r. kát.. 13 g. kát., 479 ref., 221 ev., 37 unit., 6 baptista, 36 g. kel.. 319 izr., 1 felekezet nélküli, a többi vallása ismeretlen vagy csak gyanítható. Foglalkozási ágak szerint: 262 bíró, ügyész, közjegyző és ügyvéd; 130 földbirtokos és gazdálkodó (ebből 15 egyszerű földműves); 14 gyáros, vállalkozó; 38 iparos és gyári munkás; 219 író és hírlapíró; 81 katona és csendőr (eb­ből 5 közlegény); 36 képzőművész; 29 kereskedő; 463 közal­kalmazott (ebből 4 altiszt); 182 magántisztviselő; 104 magánzó; 92 mérnök és műszaki tisztviselő; 247 orvos, állatorvos és gyógyszerész; 426 pap (a szerzetes tanárok kivételével); 43 színész; 650 tanár és tanító; 59tanuló; 31 zenészés énekes; a többi ismeretlen. — Az I—II. kötetben földolgozott írók együt­tes száma: 6652.

Next

/
Oldalképek
Tartalom