Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat 2. Bálint Sándor - Berényi János. Hasonmás kiadás (Budapest, 1993)

MAGYAR ÍROK ÉLETE ÉS MUNKAI MEGINDÍTOTTA: ID. SZINNYEI JÓZSEF ÚJ SOROZAT írja és szerkeszti DR GULYAS PÄL ny. m. n. múzeumi igazgató, a k, m. Pázmány-Egyetem c. ny. rk. tanára, a M. T. Akadémia I. tagja II. KÖTET. BÁLINT SÁNDOR - BERÉNYI JÁNOS. BUDAPEST, 1940. A M. K. VALL. ÉS KOZOKT. MINISZTÉRIUM. AZ ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉS A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

Next

/
Oldalképek
Tartalom