Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat 3. Berényi János - Bredeczky Sámuel. Hasonmás kiadás (Budapest, 1995)

ÉLETE ÉS MUNKAI megindította г ID. SZÍNNYEI JÓZSEF ÚJ SOROZAT ÍRJA és szerkeszti DR- GULYAS PÁL ny. m. n. múzeumi igazgató a k. m. Pázmány-Egyetem c. ny. rk. tanáfa a M. T. Akadémia I. tagja BERÉNYI JANOS-BREDECZKY SAMUEL BUDAPEST, 1941. A M. K. VALL. ÉS KÖZOKT. MINISZTÉRIUM. AZ ORSZ. SZÉCHENYI KÖNYVTÁR ÉS A M TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

Next