Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat 3. Berényi János - Bredeczky Sámuel. Hasonmás kiadás (Budapest, 1995)

ÖSSZEGZÉS a Magyar írók élete és munkái III. kötetében feldolgozott írókról. Jelen kötet 4350 íróról ad felvilágosítást. Ezek közül csupán 476 szerepel Szinnyeinél, 3874 (89,1 %) új. Az írók közül 6 a középkorra, 18 a XVI. sz.-ra, 14 a XVI-XVII. sz.-ra, 37 a XVII. sz.-ra, 38 a XVII­­XVIII. sz.-ra, 39 a XVIII. sz.-ra, 89 a XVIII-XIX. sz.-ra, 409 a XIX. sz.­­ra, 2306 a XIX-XX. sz.-ra és 393 a XX. sz.-ra esik. Nem szerint 291 a nő, a többi férfi. Rang szerint 4 fejedelem, uralkodó, 40 gróf, 17 báró, a többi köznemes és közrendű. Vallás szerint 797 r. k., 40 g. kát., 365 ref., 253 ev., 31 unit., 4 baptista, 67 g. kel., 1 szombatos, 339 izr., 1 hindu, 2 felekezet nélküli, a többi vallása ismeretlen. Foglalkozási ágak szerint 241 bíró, ügyész, közjegyző és ügyvéd; 142 földbirtokos és gazdálkodó (ebből 12 egyszerű földműves); 13 gyáros, vállalkozó; 58 iparos és gyári munkás; 169 író és hírlapíró; 86 katona és csendőr (ebből 2 altiszt); 26 képzőművész; 29 kereskedő; 407 közalkalmazott (ebből 8 altiszt); 212 magántisztviselő; 51 magánmérnök, 67 magánzó; 276 orvos, állatorvos és gyógyszerész; 454 pap (a szerzetes tanárok kivételével); 31 színész; 707 tanár és tanító; 58 tanuló; 15 zenész és énekes; a többi ismeretlen. - Az I—III. kötetben feldolgozott írók együttes száma 11.002.

Next