Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat 7. Ebeczky Béla - Ezsöl Mihály (Budapest, 1990)

MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI MEGINDÍTOTTA: ID. SZINNYEI JÓZSEF ÚJ SOROZAT ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTÁ GULYÁS PÁL SAJTÓ ALÄ rendezte VICZIÁN JÁNOS VII. KÖTET EBECZKY BÉLA — ÉZSÖL MIHÁLY Rl 1ПДРРЧТ 1QQf1 KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETE, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA ÉS A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

Next