Harmatta János et al. (szerk.): A magyarországi középkori latinság szótára II/2. - Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae (Budapest, 1991)

LEXICON LATINITATIS MEDII AEVI HUNGÁRIÁÉ A MAGYARORSZÁGI _ * KÖZÉPKORI LATINSÁG SZÓTÁRA Vol. II • Fasc. 2 * II. kötet • 2. füzet cliciarius-conor AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1991

Next