Harmatta János et al. (szerk.): A magyarországi középkori latinság szótára V. - Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae (Budapest, 1999)

LEXICON LATINITATIS MEDII AEVI' HUNGÁRIÁÉ A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI LATÍNSÁG SZÓTÁRA m V * V. kötet 1 ARGUMENTUM KIADÓ BUDAPEST

Next