Heltai János (szerk.): Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban - A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 3. (Budapest, 2009)

A MAGYAR KÖNYVSZEMLE — ÉSA MOKKA-R EGYESÜLET FÜZETEI * 3 BIBLIA HUNGARICA PHILOLOGICA MAGYARORSZÁGI------* BIBLIÁK «-----­A FILOLÓGIAI TUDOMÁNYOKBAN

Next