Horányi Károly: Ne panaszold a magányodat! Kodolányi János levelezése Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával 1948–1957 (Budapest, 2002)

Jegyzetek

elkészült a teljes tetralógia - A tetralógia első műve a Vízöntő - későbbi kiadásokban Vízözön címmel jelent meg második a Bika - Új ég, új föld címmel. A harmadik az Égő csipkebokor, A tékozló fiú-ként emle­getett mű, mely egészében Én vagyok címmel posztumusz jelent meg, pedig a negyedik. Ami ezeket a müveket összeköti, és sorrendjüket meghatározza, hogy mindegyik középpontjában egy olyan személy áll, aki az asztrológiai Nagy Napév - történelmileg kevéssé vagy jobban ismert négy szakaszát alkotó - négy un. világhónapjának, az Ikreknek, a Bikának, a Kosnak és a Halaknak a Messiása, illetve olyan valaki, aki szimbólumba foglalja az adott korszakot, megteremti annak kultúráját. Ők, Utnapistim, Gilgames, Mózes és Jézus. kétkötetes Buborék - Boldog békeidők c. regénye. 1956-ban jelent meg először a Dunántúli Magvető kiadásá­ban, Pécsen 1956-ban. „a férfi feje az isten...’’ - „Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősé­ge, de az asszony a férfiú dicsősége.” I. Kor. 11, 7. (Károlyi Gáspár ford.) ifjúságit még nem olvashattam el -Tamási Áron: Hazai tükör. Ld. KJ 1953. szept. 14-i levelének jegyzetét. egy repülési szakkönyvet fogok stilizálni - Feltehetően Fekete Zoltán, repülési szakíró - akinek Öszödi Zoltán néven kiadott regényét KJ javította, átírta - szerezte volna ezt a munkát, mely végül is nem realizálódott. Öszödi (Fekete) Zoltánról ld. KJ 1949. nov. 18-i levelének jegyzetét. 139. Kodolányi János Szabó Lőrincnek (Balatonakarattya, 1953. dec. 27.) MTAK Kézirattár, Ms 4683/51. 140. Szabó Lőrinc Kodolányi Jánosnak (Bp., 1954. jan. 11.) OSZK Kézirattár, Fond 201/511: 65. Tompa barátunk megnősült - Tompa Kálmán második házasságát kötötte, az asszony mellette élt a férfi halá­láig. Tompa első felsége Korzáti Erzsébettel egy időben halt meg, s szintén Erzsébetnek hívták. A két ha­lott kedvesnek a sírjai - mivel szinte egyszerre temették őket - egymás mellett találhatóak a Farkasréti te­metőben. 141. Kodolányi János Szabó Lőrincnek (Balatonakarattya, 1954. ápr. 15.) MTAK Kézirattár, Ms 4683/52. Joó Sándor- Ld. KJ 1949. dec. 20-i levelének jegyzetét. a kenesei ref. pap - Ismeretlen személy. Nem azonos Ю 1955. febr. 16-i levelében szereplő Kuti Józseffel. egy kajári öregúr - Halm Nándor. Felesége Tóth Aladár nagynénje volt. Tóth Aladár (1898-1968): zenetudós, zeneesztéta, 1946-tól 1956-ig az Operaház igazgatója, Kossuth-díjas(1952). Tompa képeiről - Tompa Kálmán festészeti gyűjteményéről. Polgárdiba az orvosunkhoz - Dr. Müllner József. Nevének emh'tése nélkül KJ két helyen beszélt róla vissza­emlékezéseiben. (KJ: Kéklámpás szobák - Visszapillantó tükör. Magvető, 1968. 504., 527.) Gratulálok a díjhoz - SzL április 4-én megkapta a József Attila-díj első fokozatát Majakovszkij-fordításáért. még nagyobb csoda a Kossuth-díj - Tamási Áron ekkor, április 4-én kapta meg. 142.Szabó Lőrinc Kodolányi Jánosnak (Bp., 1954. ápr. 22.) OSZK Kézirattár, Fond 201/511: 66. Most ment el tőlem Nagy Lajos. - Nagy Lajos ebben az évben, okt. 28-án halt meg. SzL egy cikkel búcsúzott tőle, melyben írt a levélben is említett együttléteikről. (SzL: Utolsó napom „Lajos bátyám”-mal. Csillag, 1954. 2319-2324.; SzL: A költészet dicsérete. Magvető, 1967. 268-276.) Nagy Lajosról ld. KJ 1949. jún. 18-i levelét és annak jegyzetét. megjelent valamelyik regényednek egy részlete a Vigíliában - Az Én vagyok c. regény egy részlete A vihar címmel jelent meg a Vigilia 1954. februári számában (XlX.évf. 2. 82-88.); egy másik részlete később Káprázatok háza címmel a Vigilia júliusi számában (XIX. évf. 7. 359-371.). 379

Next

/
Oldalképek
Tartalom