Jászberényi József: A Sz: Sophia' templomában látom én felszentelve nagysádat. A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség - Irodalomtörténeti füzetek 153. (Budapest, 2003)

^jwsziemujl ^áz&efi »A SZ: SOPHIA’ TEMPLOMÁBAN LÁTOM ÉN FELSZENTELVE NAGYSÁDAT« ^ioda(amtötáéneii/ füzetek s4i^umentum/

Next