Jónás Károly - Villám Judit: A magyar országgyűlés elnökei, 1848-2002. Almanach (Budapest, 2002)

Nemzeti büszkeségünk, az Ország­ház 100 éves. Az országgyűlések ál­landó helyszínének építésére 1880- ban hoztak törvényt. Az 1882-ben kiírt nemzetközi pályázatra beérke­ző tervek közül a bírálóbizottság Steindl Imrének, a hazai eklektika vezető építészének pályamunkáját választotta. Az Országházban az első ülést az országgyűlés képviselőháza 1902. október 8-án, felsőháza 1902. de­cember 22-én tartotta meg. A jeles évfordulóra készítette el Jónás Károly és Villám Judit a Ma­gyar Országgyűlés elnökeinek al­­manachját, mely 1848-tól napjain­kig, Pázmándy Dénestől Szili Kata­linig 69 házelnök életrajzát tartal­mazza. Többeket ciklusokról cik­lusra újraválasztottak, így Ghyczy Kálmánt és Péchy Tamást a képvi­selőházban négyszer, ifj. Mailáth Györgyöt a felsőházban hatszor érte ez a megtiszteltetés. A névsorban olyan jelentős történelmi személyi­ségek is szerepelnek, mint Szilágyi Dezső, Apponyi Albert, Tisza Ist­ván, Nagy Ferenc, Nagy Imre. Az életrajzok megírásához kora­beli források mellett két évszázad lexikonjai, családtörténeti kötetei, összefoglaló történeti munkái, mo­nográfiák, tanulmányok, különbö­ző országgyűlési dokumentumok, almanachok, név- és lakcímjegyzé­kek, könyvészeti bibliográfiák szol­gáltattak forrásanyagot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom