Kállai Ernő: Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok 1938-1944 - Kállai Ernő - Összegyűjtött írások 6. (Budapest, 2004)

KÁLLAI ERNŐ: ÖSSZEGYŰJTÖTT ÍRÁSOK Kállai Ernő (1890-1954) több évtizedes kritikusi és művészetszervező munkássága során lankadatlan érdeklődéssel figyelte és kommentálta a kortárs európai és magyar képzőművészet eseményeit, kri­tikáiban, elemzéseiben mindvégig a legmodernebb törekvések értője és támogatója volt. Másfél évtizedes németországi tartózkodása idején (1920- 1935) igen aktívan vett részt az ottani képző­­művészeti életben, több fontos német folyóiratnak is, munkatársa volt. Ugyanakkor figyelemmel kísérte a hazai eseményeket is. Magyar nyelvű kritikusi tevé­kenységét Kassák Lajos folyóiratában, a MA-ban kezdte, de fontos írásai jelentek meg más jelentős magyar nyelvű avantgárd és progresszív lapokban is (Akasztott Ember, Ars Una, KÚT, Magyar Művészet, Korunk, Magyar írás, Munka stb.). Hazatérése után Magyarországon is szervezett kiállításokat, művészeti csoportosulásokat, sőt a kortárs művészet mellett a modern törekvések előzményeivel is elmélyülten foglalkozott (Cézanne, Mednyánszky). Mind magya­rul, mind németül írt cikkei, tanulmányai forrásértékű dokumentumai a modern európai és magyar művé­szet történetének. Sorozatunkban - szigorú időrend­ben - külön kötetekbe gyűjtve adjuk közre németül írt és publikált, ill. magyarul megjelent írásait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom