Károly Amy: Hazatérés. Válogatott versek (Budapest, 2004)

Weöres Sándor valószínűleg legelső' levele Károlyi Árnyhoz, későbbi feleségéhez. Csönge, 1944. június 11. Kedves „Nyári sors”, (engedje meg, hogy a megszólítás nehézségét egyik szép verseimével kerüljem ki), [Illés] Árpi barátom olyan szíves volt és a Maga ver­seit megmutatta nekem. Nagyon tetsze­nek, mert nemcsak szépek, hanem talaj­ra épülők... Ma csak néhány költőnő tud ennyire a lét mélységeihez, az igazi valósághoz férkőzni, a férfi-költők elkár­­hoznak az artisztikumok útvesztőjében, vagy mégrosszabb esetben a napi po­litika bűnösségében. - Vigyázzon a te­hetségére: el ne nyeljék a napi gondok, a polgáriasság, a polgárias könnyedség, a cukorból készült ál-erkölcstelenség. Legyen masszív, mint egy aranyból ké­szült papnő.

Next