Kilián István: A minorita színjáték a XVIII. Században. Elmélet és gyakorlat - Irodalomtörténeti füzetek 129. (Budapest, 1992)

Irodalomtörténeti füzetek Argumentum KILIÁN ISTVÁN A minorita színjáték a XVIII. században

Next