Kilián István (szerk.): A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig - A magyarországi iskolai színjátszás forrásai és irodalma (Budapest, 1994)

FONTES LUDORUM SCENICORUM IN GYMNASIIS COLLEGIISQUE PIARUM HUNGÁRIÁÉ

Next