Kodály Zoltán: Visszatekintés 2. - Magyar zenetudomány 6. (Budapest, 2007)

Kodály Zoltán zenére nevelő, tudomá­nyos és publicisztikai írásainak első két kötete, 1964-es évszámmal, 1965-ben látott napvilágot; e két kötet kézira­tát még ő maga hagyta jóvá, szövegét, adott esetben, finomította. Negyed­­százados új kutatások eredményeként 1989-ben, tizenkét esztendővel a szer­ző halála után jelent meg az előbbiek mondandóját teljesebbé tévő harma­dik kötet. Ma már könyvészeti ritkaság mindhárom. Együttes új kiadásukra csak a 2007-es ünnepi Kodály-év adott alkalmat. Arra is, hogy a gyűjtemény az előbbieknél is gazdagabb legyen: hogy a záró kötetben helyet kapjanak a legújabban feltárt írások, beszédek, hiteles nyilatkozatok. Hosszú megszakítás után befejezve a Visszatekintés minden korábbinál teljesebb kéziratának összeállítását: tisztelettel hajtok fejet a nagyszabású prózai életmű megálmodója, Kodály Zoltán előtt. Egy olyan korban, mely­ben egyre fenyegetőbb a veszély, hogy felbomlik ember és kultúra sok ezer esztendős egysége: az ő prózai gondo­latainak gyűjteménye hatalmas törté­nelmi dokumentumként jelenik meg az értő olvasó előtt. Első diagnózisa egy világméretű, pusztító járványnak, melynek, ha létezhet ellenszere, terá­piái javaslatként ugyancsak e hármas könyvben található. Bizonyos, hogy ha az emberiség és kultúrája túléli súlyos válságát: tudva vagy öntudatlanul visszatér Kodály igéihez. Akkor mutatkozik majd meg, hogy e visszatekintés valójában nagy­távlatú előretekintés. Bónis Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom