Kovács Árpád: Prózamű és elbeszélés. Regénypoétikai írások - Diszkurzívák (Budapest, 2010)

Ellent kell mondanom annak az elfogadott véleménynek, mely a regény eszközének tekinti az elbeszélést. Azzal magyarázható ez a felfogás, hogy összekeveri, s nem állítja szembe az azonos névvel jelölt két műfajt. A fik­ciós mű elbeszél, a regény ellen­ben leír. Számunkra az elbeszé­lés formájában létezik a múlt, s csak azt lehet elbeszélni, ami megtörtént, vagyis azt, ami nem létezik. Leírni ellenben a jelen­legi világot lehet... Másrészt a regény esetében épp azért érdekel bennünket a le­írás, mert szigorúan véve nem érdekel bennünket az, amit leír. Jósé Ortega у Gasset Kovács Árpád Prózamű és elbeszélés Regénypoétikai írások

Next