Kovács Gábor: A történetképző versidom. Arany János elbeszélő költészete - Diszkurzívák (Budapest, 2010)

Soha nem találkoztam még költővel, aki a nyelvvel ily csodát művelt volna. Nála nyelv és érzés, eszköz és cél, szándék és kifejezés döbbe­netesen egy. Valahányszor egy szót használ, az más szint, árnyalatot kap, mint a köz­beszédben, valami varázst, mely addig nem volt benne, erőt vagy báját, zengést vagy selypítést, vagyis eltolja a köl­tői-képzetes sík felé s ez az a boszorkányság, mely min­den irodalmi alkotás mély­séges lényege, titkos mivol­ta. О maga a magyar nyelv. Talán azért, mert a nyelv ős­­televényéből fakadt a gon­dolata is, meg a muzsikája is... A költészet nem is egyéb: szó­varázs. „Kezdetben vala az Ige". Minden szó egy szuny­­nyadó, burkolt tett, a tett po­tentialis energiájával. Kosztolányi Dezső О Kovács Gábor A történetképzö versidom Arany János elbeszélő költészete glSZKURZIVAK

Next