Kovács József (szerk.): Sinkó Ervin levelezése I. 1914–1944 - Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 19. (Budapest, 2001)

„Arra kérem Önt, hogy mint a Baum- | j garten alap kurátora, ha ösztöndíjjal nem lehetséges, segítsen rajtam egy jjjg egyszeri segéllyel/ de amilyen gyor- Щ san az csak lehetséges. Énnekem egyetlen vágyam/ hogy pár hóna­pig megint levegőhöz jussak annyi- ;ij|| rá, hogy ismét élhessek a munkám- lj;ji nak. Ha valaki/ úgy én igazán meg- 'Ш felelnék a Baumgarten alap azon feltételének, hogy pártoktól füg­­getlen, tiszta irodalom a törekvé­sem. Ha nem így lett volna, ha csak némi kompromisszumra is hajlob :|| tam volna, nem kellene ma ezt a Щ levelet írnom, s lennék jól dotált | I pártköltő. Nekem az írás mindig ;|| szent dolog volt, és inkább koldul- Щ I tam, de egy szót se írtam le, amit a Ц Щ lelkiismeretem előtt szégyellnem p |: kellett volna." így irt Sinkó Ervin 1930 decemberé­m ■. i,« ben Babits Mihálynak a jugoszláv»- !'| Ц ai Prigrevica Sveti Ivánról - Bácska­­szentivánról - miközben nagy ívű

Next

/
Oldalképek
Tartalom