Kovács József (szerk.): Sinkó Ervin levelezése II. 1945–1967 - Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 20. (Budapest, 2006)

[ „Arra kérem önt, hogy mint a Baum­­garten alap kurátora, ha ösztöndíjjal nem lehetséges, segítsen rajtam egy egyszeri segéllyel, de amilyen дуог>щ san az csak lehetséges. Énnekem egyetlen vágyam, hogy pár hóno-;|||Í pig megint levegőhöz jussak annyi­ra, hogy ismét élhessek a munkám­­;|ij nak. Ha valaki, úgy én igazán meg­felelnék a Baumgarten alap azon Щ feltételének, hogy pártoktól füg- ;;i|| getlen, tiszta irodalom a törekvé­sem. Ha nem így lett volna, ha csak jjjl némi kompromisszumra is hajlob Ís|; tam volna, nem kellene ma ezt a Щ levelet írnom, s lennék jól dotált :j||| pártköltő. Nekem az írás mindig Éj; szent dolog volt, és inkább koldul­­|i: tam, de egy szét se írtam le, amit a Щ iij lelkiismeretem előtt szégyellnem kellett volna." I;’: így írt Sinká Ervin 1930 decemberé- Ш ben Babits Mihálynak a jugoszláv!- :|||р 2íj;'i ai Prigrevica Sveti Ivánról - Bácska- 'Щ szentivánról - miközben nagy ívű i|ij| ÚJ MAGYAR MÚZEUM iroaaimi аокитетиток gyupemenye “ %

Next

/
Oldalképek
Tartalom