Kulcsár Péter (szerk.): Tásadalombölcseleti írások 1771-1778 - Bessenyei György összes művei (Budapest, 1992)

—^ , í7 f ^ - ",rF9»- J5 T=r,’KN /Л “*■’” F*-.’ / -J .;’ >%i‘ 'A. } /«S •>’ V •' ’. •-■ »•’ * /•* _-'> л ■■ V »**’">• л у .<Arv! -t .у :1/ %• •**» 90 ^ Г 4.-,..'-' .:Л ж' -'л --'j. -vi» Лег.:.-» » V. /,d, '“"ч ,? rtíj * f 770 .& i J Л Л / / О- . • ' • ■' : 1 . ■ ; <П2 • -# /) í>-. Ve. % -<> У £ ' ч > Ь •:••’М ;• ? / в&яааб* yyV't' -tv1' -;V 4ÍV*“ )/ - r' .- v-л у7 •'N-:­­'К'* s s /7 0 ,<гТ5 /У*-/ У*--;. /?/"■ У» /? «-? f /3 Í 'л V* л .» .•!■'>' .-■ c.-!*-*• .y W'.V'-WÄJJ Va a i' er cV У

Next

/
Oldalképek
Tartalom