Majoros Györgyi - Tompa Zsófia - Tóth Máté (szerk.): Babits Mihály levelezése 1916–1918 - Babits Mihály műveinek kritikai kiadása (Budapest, 2011)

w A-<?t<4~&4/ь ^"»*1 ^ I t* ^rvr^ * k.*.dJb-^­ßjg^fy*^ ^*f~l y-C* f­тйЛ' /иУ^ху ±+Águ<rr*** , 6. \УоУаУгуГ^ vt-aAl>^ -rsJ^*~-> CtXstj­­ircl-ytvfí >**e'^> iy***’ y*y'K*~ V'^ yj^i. jUas aAwt>* ^*v^w' ,u- l^^. Ky£ ^ vib-ufUCrC ■-:l щ-

Next