Márfai Molnár László: Jelentés a dialógus nyomán. Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól (Budapest, 2001)

MARFAI MOLNÁR LÁSZLÓ Jelentés a dialógus nyomán Tanulmányok a fiatal Fiilep Lajos művészeti írásairól yír^umentum ^ 2001

Next