Molnár Angelika: Goncsarov hármaskönyve. Ivan Goncsarov regényei a XIX. századi irodalomban - Diszkurzívák (Budapest, 2012)

Molnár Angelika Goncsarov hármaskönyve Ivan Goncsarov regényei a XIX. századi irodalomban Mint korábban már említettem, nem három, hanem egy regény­ről beszélek. Ezeket egy közös vezérfonal, egy kibontakozó gon­dolat - az orosz élet általam átélt egyik korszakától a má­sikig tartó átmenet -, valamint e korszakok jelenségeinek ké­peimben, portréimban, jelene­teimben, apró megnyilvánulá­sokban való tükröződése köti össze. Szemem előtt lebegett a negye­dik korszak is, amely magába foglalja a jelenkort, ám ezt a ter­vet is elvetettem. Az alkotáshoz ugyanis az élet már kialakult és nyugvópontra jutott formáinak nyugodt szemlélése szükséges, az új élet viszont túlságosan vi­tális, még kavarog és forrong, ma létrejön, holnap szétesik, és nem hogy napról napra, de órá­ról órára változik. A ma hősei nem hasonlítanak a holnapi­akra, ezért csak a szatíra vagy a könnyed karcolat s nem pe­dig a nagy epikus mű állíthat elébük tükröt.

Next