N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle színházi rovatára - Irodalomtörténeti füzetek 171. (Budapest, 2012)

N. Mandl Erika Irodalomtörténeti füzetek Argumentum

Next