Penke Olga (szerk.): Rómának viselt dolgai 1. - Bessenyei György összes művei (Budapest, 1992)

CjT*' у '? с* о .-Ti 10$ ; -' '■ -'"■ / VvílllVí Víí . -■ ; 5' О 9 ff ® C/oiwiO Siy<3 i-: «> i/>' _.' [~_j £> 7 7 ^вяятл, (^*Чч «Я .33» /■>. «ns. »7» .'". ~A* Ql Ld? é I /я /I /к Í'í- / / í-: jí л:., л, 'í^ л Ли '*, *7’ TT *-j“*5 V? »r4* Л’“'--. "7 7“TM? 7 '■’■? VIl% sí í * $ / jÍjí I yA i У «ÍAÍfe ^L-Scsi/ &&0UKeá a&bűt -ЛЛ^ЯФ*^ '^^»7 AXiv^ea./ '•>.&>* аЛ> а.'лэ^i.-d ^ ','”'1 ,“T" ‘ • i . í’l í I .<? ,f J »--> V-i W-' <—a t-Sfl’ *M*

Next

/
Oldalképek
Tartalom