Reményi Andrea (szerk.): Lobkowicz-kódex 1514. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel - Régi magyar kódexek 22. (Budapest, 1999)

LOBKOWICZ­KÓDEX 1514 RÉGI MAGYAR KÓDEXEK 22. szám Kiadványunk az 1514 körül másolt Lobkowicz-kódex hasonmását és filo­lógiai jegyzetekkel ellátott betűhű át­iratát közli. A gazdagon díszített kódex közel ötszáz év után most kerül először a magyar olvasó elé, hiszen már múlt századi felfedezése idején és azóta is a csehországi, ma Amerikában élő Lobkowicz hercegi család tulajdoná­ban van. Tartalmazza Szent Fruzsina és Szent Elek legendáját, epizódokat Szent Ferenc és Szent Klára legendá­riumából, elmélkedéseket és példákat Szent Bonaventura, Kempis Tamás és Temesvári Pelbárt műveiből, amelyek között megtalálható a kódexiroda­lomban oly közkedvelt „unikomis pél­dája” vagy az „embernek három fő el­lenségéről” szóló tanítás. A bevezető tanulmány megismertet a kódex külső jellemzőivel, történetével, helyesírá­sával, felsorolja a szövegek latin forrásait és más magyar kódexekben előforduló párhuzamos helyeit. A kötet számot tarthat mind a magyar nyelv, irodalom és művelő­déstörténet szakemberei, mind a szé­lesebb olvasóközönség érdeklődésére. ARGUMENTUM KIADÓ MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom