Stoll Béla (szerk.): Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek). Szövegek - Régi magyar költők tára XVII. század 15/A. (Budapest, 1992)

RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁRA XVII. század 15/A. kötet KATOLIKUS EGYHÁZI ÉNEKEK (1660-as, 1670-es évek) SZÖVEGEK Sajtó alá rendezte Stoll Béla Az 1660-as és 1670-es években a ka­tolikus kegyességi élet felvirágzott, és hihetetlen bőségben ontotta a művé­szileg magas színvonalú vallásos éne­keket a Felvidéken és Erdélyben egya­ránt. Erdélyben főleg Kájoni János csí­ki ferences barát buzgólkodott az éne­kek elteijesztésében. A romániai kato­likus magyarok máig az ő gyűjteménye­it használják. Az énekanyagot az egy­házi év rendjében tesszük közzé, alfé­lé monumentális kántorkönyvként. So­rozatunk 15. számát két kötetben jelen­tetjük meg. A jelen A. kötet a szöve­geket és az énekek lelőhelyeit közli. A jegyzetek, a források részletes ismerte­tése, a szövegek latin és szlovák mintái, teológiai és zenetörténeti vonatkozásai a B. kötetben, Holl Béla munkájaként jelennek majd meg. ARGUMENTUM KIADÓ és AKADÉMIAI KIADÓ

Next