Széchenyi Ágnes (szerk.): Schöpflin Aladár a Vasárnapi Ujságban 1898-1921 (Budapest, 2018)

uuKrrvni uuM»n «Kj uj IVJ.UUVM már vagy Met .-v óta, hogy mindenki elmondta tálán ólvezet« telhetik unnak, a ki ÄLL'ÄLl •• П* Al 1/ шш Schopflm Aladar i költő trcsképével - ■ kni , • JL a Vasárnapi Újságban 1808-1921 a-vasTM" Feldolgozta és közreadja: Széchenyi Ágnes ytdumentum

Next