Szereda, V. T. - Sztikalin, A. Sz.: Vallatás a Lubjankán. Lukács György vizsgálati ügyiratai. Életrajzi dokumentumok - Archívumi füzetek 13. (Budapest, 2002)

Next