Vadász Géza: A korai humanizmus lírája. Tanulmányok (Budapest, 1999)

‘Г- . ' у *,‘|М1Г"^Ш '>,. Í5i \'*i'' :*■••-. ....<■ ... r.'--., - ' '' 'i.frjiÉiriTif ' ■ шШЧШМшш

Next