Attraktor Kiadó

Könyvek

Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Áldásy Antal: Címertan

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton. I. Valentinianus és a Senatus összeütközése

Fordító: Patay-Horváth András
Máriabesnyő - Gödöllő, 2006

Alföldi András: A korai Róma

Fordító: Takács Levente
Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Alföldi András: Magyarország népei és a Római Birodalom. Keletmagyarország a római korban

Máriabesnyő, 2014

Alföldi András: Pogány szokások, keresztény emlékek

Máriabesnyő - Gödöllő, 2011

Asbóth János: Magyar conservativ politika

Máriabesnyő, 2011

Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. A nemzetiségek története Magyarországon

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I. rész. A régi Magyarország. A honfoglalástól az 1825-iki országgyűlésig. 1. kötet

Máriabesnyő, 2011

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. 3., a szerző halála folytán félben maradt rész

Máriabesnyő, 2011

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. A régi Magyarország. A Honfoglalástól az 1825-iki országgyűléséig 1/2.

Máriabesnyő, 2011

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. Az új Magyarország. Az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvények szentesítéséig 2/1.

Máriabesnyő, 2011

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. Az új Magyarország. Az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvények szentesítéséig 2/2.

Máriabesnyő, 2011

Bierbauer Virgil: A magyar építészet története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Concha Győző: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Concha Győző: A konzervatív és a liberális elv. Válogatott tanulmányok 1872-1927

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Csoma József: A magyar heraldika korszakai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Deér József: A Magyar Királyság megalakulása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Deér József: A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája

Máriabesnyő, 2015

Deér József: A magyarok szent koronája

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Budapest - Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Deér József: A pápaság és a normannok

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Deér József: Királyság és nemzet. Tanulmányok 1930-1947, I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Deér József: Királyság és nemzet. Tanulmányok 1930-1947, II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Deér József: Pogány magyarság keresztény magyarság

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Erdélyi László: A magyar lovagkor társadalma és művelődése 1205-1526. A magyar lovagkor nemzetségei 1200-1408

Máriabesnyő - Gödöllő, 2013

Erdélyi László: A székelyek eredete

Máriabesnyő, 2011

Erdélyi László: Árpád-kor. A magyar állam, társadalom, művelődés legrégibb története 1301-ig

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Ferdinandy Mihály: A magyar honfoglalás mítoszai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Ferdinandy Mihály: Az Árpád-ház mítoszai

Máriabesnyő, 2012

Ferdinandy Mihály: Az istenkeresők. Az Árpádház története

Máriabesnyő, 2013

Ferdinandy Mihály: Mi magyarok. Tíz tanulmány a magyar történelemből

Máriabesnyő - Gödöllő, 2011

Ferdinandy Mihály: Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Ferdinandy Mihály: Országok úrnője. A Magyar Anjouk kora 1307-1387. Magyarország romlása 1490-1526

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Ferdinandy Mihály (szerk.): Széchenyi összeomlása. Az 1848-as napló

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Gombos F. Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása

Máriabesnyő, 2011

Grünwald Béla: A felvidék. Politikai tanulmány

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Hóman Bálint: A magyar hún-hagyomány és hún-monda

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok korában

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Hóman Bálint: A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése

Máriabesnyő - Gödöllő, 2013

Hóman Bálint: A székelyek eredete

Máriabesnyő, 2011

Hóman Bálint: Magyar középkor I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Hóman Bálint: Magyar középkor II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Hóman Bálint: Művelődéspolitikai írások

Máriabesnyő, 2015

Hóman Bálint: Ősemberek - ősmagyarok

Máriabesnyő - Gödöllő, 2013

Hóman Bálint: Szent István

Máriabesnyő - Gödöllő, 2012

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika 1. - Hóman Bálint munkái II.

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

KBART