Attraktor Kiadó

Könyvek

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból II. A nihilizmusról és az emberfeletti emberről

Fordító: Óvári Csaba
Máribesnyő, 2015

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból III. A hatalom akarásáról és az örök visszatérésről

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2016

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból IV. A morálról

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2016

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból V. Az élet princípiumáról

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból VI. A dekadenciáról

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2020

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jón és gonoszon túl. Egy jövőbéli filozófia előjátéka

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő - Gödöllő, 2017

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Művelődési intézményeink jövőjéről

Máriabesnyő, 2011

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Önéletrajzi írások

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2014

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Richard Wagnernek, Georg Brandesnek és Jacob Burckhardtnak írt összes levelei

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Vegyes nézetek és mondások

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2012

Novalis: A kereszténység, avagy Európa. A szaiszi tanítványok

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2014

Nyirkos Tamás: Az ötfejű sas. Teológia és politika a francia ellenforradalomban

Máriabesnyő, 2014

Nyirkos Tamás: Bevezetés a világvégéhez. Joachim apát történelmi misztikája

Máriabesnyő, 2015

Ágoston, Szent: Szent Ágoston levelei 1*-29*

Fordító: Óbis Hajnal
Máriabesnyő, 2013

Censorinus: A születésnap

Fordító: Forisek Péter
Máriabesnyő - Gödöllő, 2014

Flavius, Josephus: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról

Fordító: Hahn István
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Uhrman Iván (szerk.): Alexandriai Philón jelentése a Gaius Caligulánál járt küldöttségről

Fordító: Schill Salamon – Uhrman Iván
Máriabesnyő - Gödöllő, 2015

Priskos rhétor töredékei. Követségben Attila, a hunok nagykirálya udvarában

Fordító: Szilágyi Sándor
Máriabesnyő, 2015

Orosius, Paulus: Világtörténelem hét könyvben a pogányok ellen

Fordító: Fehér Bence
Máriabesnyő, 2019

Festus: A római nép viselt dolgainak breviáriuma

Fordító: Sólyom Márk
Máriabesnyő, 2020

Horváth Barna: A géniusz pere. Szókratész - Johanna

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Moldován Gergely: A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Grünwald Béla: A felvidék. Politikai tanulmány

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Áldásy Antal: Címertan

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Hóman Bálint: Magyar középkor I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Hóman Bálint: Magyar középkor II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Horváth Barna: A jogelmélet vázlata

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Concha Győző: A konzervatív és a liberális elv. Válogatott tanulmányok 1872-1927

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Moldován Gergely: Magyarok, románok

Máriabesnyő, 2011

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I. rész. A régi Magyarország. A honfoglalástól az 1825-iki országgyűlésig. 1. kötet

Máriabesnyő, 2011

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. 3., a szerző halála folytán félben maradt rész

Máriabesnyő, 2011

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. A régi Magyarország. A Honfoglalástól az 1825-iki országgyűléséig 1/2.

Máriabesnyő, 2011

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. Az új Magyarország. Az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvények szentesítéséig 2/1.

Máriabesnyő, 2011

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. Az új Magyarország. Az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvények szentesítéséig 2/2.

Máriabesnyő, 2011

Concha Győző: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Horváth Barna: Angol jogelmélet

Budapest, 2001

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika 1. - Hóman Bálint munkái II.

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika 2. - Hóman Bálint munkái II.

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Horváth Barna: Az erkölcsi norma természete

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Karácsony András: Jogfilozófia és társadalomelmélet

Budapest, 2000

Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok korában

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Jancsó Benedek: A román irredentista mozgalmak története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége a Honfoglalásig

Máriabesnyő, 2016

Zoványi Jenő: A magyarországi protestantismus története 1895-ig I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Zoványi Jenő: A magyarországi protestantismus története 1895-ig II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Erdélyi László: A magyar lovagkor társadalma és művelődése 1205-1526. A magyar lovagkor nemzetségei 1200-1408

Máriabesnyő - Gödöllő, 2013

Rugonfalvi Kiss István: A székely nemzet története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Deér József: Pogány magyarság keresztény magyarság

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

KBART