Attraktor Kiadó

Könyvek

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika 2. - Hóman Bálint munkái II.

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Horváth Barna: A géniusz pere. Szókratész - Johanna

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Horváth Barna: A jogelmélet vázlata

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Horváth Barna: Angol jogelmélet

Budapest, 2001

Horváth Barna: Az erkölcsi norma természete

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Horváth Barna: Bevezetés a jogtudományba

Máriabesnyő, 2015

Jancsó Benedek: A román irredentista mozgalmak története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Jancsó Benedek: A székelyek. Történeti és néprajzi hagyomány

Máriabesnyő - Gödöllő, 2012

Jancsó Benedek: Erdély története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Joó Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe

Máriabesnyő, 2016

Joó Tibor: Mátyás és birodalma

Máriabesnyő, 2016

Kandra Kabos: Aba Samu király

Máriabesnyő, 2011

Karácsony András: Jogfilozófia és társadalomelmélet

Budapest, 2000

Karácsonyi János: A székelyek eredete és Erdélybe való települése

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Karácsonyi János: Szent László király élete

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006

Karácsonyi János: Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Lázár Gyula: Az Ozmán Birodalom fénykora és hanyatlása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2011

Márki Sándor: Turáni tanulmányok

Máriabesnyő, 2014

Miskolczy István: A középkori kereskedelem története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Miskolczy István: Magyarország az Anjouk korában

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Moldován Gergely: A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Moldován Gergely: Magyarok, románok

Máriabesnyő, 2011

Orbán Balázs: A székelyek származásáról és intézményeiről

Máriabesnyő, 2013

Ortvay Tivadar: A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Rugonfalvi Kiss István: A székely nemzet története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Rugonfalvi Kiss István: Trónbetöltés és ducatus az Árpád-korban

Máriabesnyő, 2015

Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége a Honfoglalásig

Máriabesnyő, 2016

Zichy István: Magyar őstörténet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Zoványi Jenő: A magyarországi protestantismus története 1895-ig I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Zoványi Jenő: A magyarországi protestantismus története 1895-ig II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Asztalos Miklós: Szekfű – Hóman

Máriabesnyő, 2020

Bethlen István - Turbucz Péter (szerk): Bethlen István angliai előadása

Máriabesnyő, 2017

Gömbös Gyula - Turbucz Péter (szerk): Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról

Máriabesnyő, 2017

Gulyás László: A Délvidék visszatérése 1940–1941. A Horthy-korszak külpolitikája 6. (A revíziós sikerek 3.)

Máriabesnyő, 2019

Gulyás László: A Horthy-korsza külpolitikája 4. A revíziós sikerek 1. A Felvidék és Kárpátalja visszatérése 1937-1939

Máriabesnyő, 2016

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 1. Az első évek 1919-1924

Máriabesnyő, 2012

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 2. A húszas évek második fele 1924-1931

Máriabesnyő, 2013

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 3. A Károlyi- és a Gömbös-kormány külpolitikája 1931–1936

Máriabesnyő, 2015

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 5. A revíziós sikerek 2. A második bécsi döntés (1939–1940)

Máriabesnyő, 2018

Kovács Dávid: Szabó Dezső nemzetszemlélete. A közösségi identitás változatai Szabó Dezső életművében

Máriabesnyő, 2014

Kratochvil Károly: A Székely hadosztály

Máriabesnyő, 2017

Censorinus: A születésnap

Fordító: Forisek Péter
Máriabesnyő - Gödöllő, 2014

Festus: A római nép viselt dolgainak breviáriuma

Fordító: Sólyom Márk
Máriabesnyő, 2020

Flavius, Josephus: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról

Fordító: Hahn István
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Orosius, Paulus: Világtörténelem hét könyvben a pogányok ellen

Fordító: Fehér Bence
Máriabesnyő, 2019

Uhrman Iván (szerk.): Alexandriai Philón jelentése a Gaius Caligulánál járt küldöttségről

Fordító: Schill Salamon – Uhrman Iván
Máriabesnyő - Gödöllő, 2015

Priskos rhétor töredékei. Követségben Attila, a hunok nagykirálya udvarában

Fordító: Szilágyi Sándor
Máriabesnyő, 2015

Csenálossi Ravazdi András: Szentgyörgyi János: Testi orvosságok könyve

Máriabesnyő, 2012

Herman Ottó: A halgazdaság rövid foglalatja

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

KBART