Attraktor Kiadó

A publikálás terén egyik feladatunk a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom térképén még létező jónéhány fehér folt egynémelyikének eltüntetése, beleértve az antik, illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők máig kiadatlan, vagy már megjelent, de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét. Másrészt szándékunkban áll a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása. Harmadsorban pedig célunk a magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében XIX–XX. századi, egykor jelentős, de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése, erre szolgál Historia Incognita című sorozatunk.”

Könyvek

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 1. Az első évek 1919-1924

Máriabesnyő, 2012
Politikai irodalom

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 2. A húszas évek második fele 1924-1931

Máriabesnyő, 2013
Politikai irodalom

Moldován Gergely: A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Politikai irodalom

Moldován Gergely: Magyarok, románok

Máriabesnyő, 2011
Politikai irodalom

Concha Győző: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Politikatudomány

Mackiewicz, Józef: A kereszt árnyékában. Külön vonal a gondviseléshez

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Politikatudomány

Mackiewicz, Józef: A kommunista provokáció diadala

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Politikatudomány

Mackiewicz, Józef: Kontra

Fordító: Pálfalvi Lajos
Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Politikatudomány

Erdélyi László: A székelyek eredete

Máriabesnyő, 2011
Székelyek

Hóman Bálint: A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése

Máriabesnyő - Gödöllő, 2013
Székelyek

Hóman Bálint: A székelyek eredete

Máriabesnyő, 2011
Székelyek

Jancsó Benedek: A székelyek. Történeti és néprajzi hagyomány

Máriabesnyő - Gödöllő, 2012
Székelyek

Karácsonyi János: A székelyek eredete és Erdélybe való települése

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Székelyek

Orbán Balázs: A székelyek származásáról és intézményeiről

Máriabesnyő, 2013
Székelyek

Gragger Róbert (szerk.): Magyar népballadák

Máriabesnyő, 2013
Szépirodalom

Hauff, Wilhelm: A Sátán emlékiratai

Fordító: Zauner István
Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Szépirodalom

Hoffmann, E. T. A.: A király menyasszonya

Fordító: Kajsza Krisztina
Máriabesnyő - Gödöllő, 2006
Szépirodalom

Hoffmann, E. T. A.: Martin mester és a kádársegédek

Fordító: Dévény István
Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Szépirodalom

Hoffmann, E. T. A.: Újabb hírek Berganza kutya sorsáról. Művészlelkek - rokonlelkek

Fordító: Dévény István
Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Szépirodalom

Alföldi András: A korai Róma

Fordító: Takács Levente
Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történelem

Asser: Alfred angolszász király élete

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2014
Történelem

Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történelem

Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történelem

B. Szabó János: A középkor magyarországi könnyűlovassága, X–XVI. század

Máriabesnyő, 2017
Történelem

Bárány Attila: A normann hódítástól a Magna Cartáig

Máriabesnyő, 2011
Történelem

Bárány Attila: A szulejmáni ajánlat. Magyarország, a Török Birodalom és a Nyugat (1521-1524)

Máriabesnyő, 2014
Történelem

Bárány Attila: Középkori magyar emlékek Angliában

Máriabesnyő, 2013
Történelem

Barta Róbert: Az államférfi és a világpolgár. Winston S. Churchill és Emery Reves

Máriabesnyő, 2013
Történelem

Berend Nóra: A kereszténység kapujában. Zsidók, muszlimok és „pogányok” a középkori magyar királyságban, 1000 k - 1300 k

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Máriabesnyő, 2012
Történelem

Carlyle, Thomas: Egykor és most

Fordító: Katona Gábor
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történelem

Censorinus: A születésnap

Fordító: Forisek Péter
Máriabesnyő - Gödöllő, 2014
Történelem

Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára

Máriabesnyő, 2013
Történelem

Deér József: A magyarok szent koronája

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Budapest - Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Történelem

Deér József: A pápaság és a normannok

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történelem

Deér József: Királyság és nemzet. Tanulmányok 1930-1947, I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Történelem

Deér József: Királyság és nemzet. Tanulmányok 1930-1947, II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Történelem

Demján Izabella - Guitman Barnabás: Ez levél adassék az bártfai bíró kezébe. XVI. századi magyar nyelvű levelek a bártfai városi levéltárból

Máriabesnyő, 2017
Történelem

Ferrari, Guido: Savoyai Eugén herceg magyarországi háborúban végrehajtott haditetteiről szóló három könyv

Fordító: Szebelédi Zsolt
Máriabesnyő, 2011
Történelem

Flavius, Josephus: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról

Fordító: Hahn István
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történelem

Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Történelem

Gibbon, Edward: Mohamed élete és az iszlám születése

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2018
Történelem

Godwin, Francis: Ember a Holdon

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2015
Történelem

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 5. A revíziós sikerek 2. A második bécsi döntés (1939–1940)

Máriabesnyő, 2018
Történelem

Hóman Bálint: Magyar középkor I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történelem

Hóman Bálint: Magyar középkor II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történelem

Hóman Bálint: Ősemberek - ősmagyarok

Máriabesnyő - Gödöllő, 2013
Történelem

Jancsó Benedek: A román irredentista mozgalmak története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Történelem

Kalotai Noémi (szerk.): Kolozsvár és Torda város jogkönyve

Fordító: Kalotai Noémi
Máriabesnyő, 2017
Történelem

Kiss Sándor: Elfeledett évszázadok. Az angolszász Anglia története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történelem

Kiss Sándor (szerk.): Arthur király históriája. Geoffrey of Monmouth: Britannia királyainak története című krónikájából

Máriabesnyő, 2011
Történelem

KBART