Attraktor Kiadó

Könyvek

Madách Gáspár - Balassi Péter: Házi patika 1713

Budapest - Máriabesnyő, 2019

S. Sárdi Margit - Lovas Borbála (szerk.): Hasznos házi orvosságok, 18. század

Budapest - Máriabesnyő, 2019

S. Sárdi Margit (szerk): Orvosságos könyv (1677)

Máriabesnyő, 2019

S. Sárdi Margit (szerk.): Állatokat és embereket gyógyító fortélyok (18. század vége)

Budapest - Máriabesnyő, 2020

S. Sárdi Margit (szerk.): Balassa Ágnes szakácskönyve 1769.

Máriabesnyő, 2012

S. Sárdi Margit (szerk.): Bethlen Kata orvosló könyve anno 1737

Máriabesnyő, 2012

S. Sárdi Margit (szerk.): Csenálossi Ravazdi András: Méhtolmács 1788

Máriabesnyő, 2013

S. Sárdi Margit (szerk.): Gellén Gergely orvosságos könyve, 1680

Máriabesnyő, 2017

S. Sárdi Margit (szerk.): Gyermekeknek kézikönyvecskéjek. Gyermeknevelési és illemtankönyvek a 16-18. századból

Budapest - Máriabesnyő, 2019

S. Sárdi Margit (szerk.): Háziasszonyi fortélyok a 18. században. Válogatás korabeli kéziratos munkákból

Máriabesnyő, 2013

S. Sárdi Margit (szerk.): Liktáriumos könyv, 1764

Máriabesnyő, 2017

S. Sárdi Margit (szerk.): Mindenféle orvosságoknak rend szedése. XVII. századi gyógyító receptes kézirat

Máriabesnyő, 2013

S. Sárdi Margit (szerk.): Próbált orvosságok leírva. Válogatás XV-XVII. századi gyógyító receptes kéziratokból

Máriabesnyő, 2014

S. Sárdi Margit (szerk.): Régi magyar halételek. Válogatás XIX. századi magyar szakácskönyvekből

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

S. Sárdi Margit (szerk.): Zay Anna Orvoskönyve (1718)

Budapest - Máriabesnyő, 2020

Wesselényi Kata: Gazdaasszonynak szükséges könyv

Máriabesnyő, 2018

Beccaria, Cesare: A bűnökről és a büntetésekről

Fordító: Madarász Imre
Máriabesnyő, 2012

Ferdinandy Mihály: Itália és az északi ember

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Firenzuola, Agnolo: A női szépségről

Fordító: Molnár Dávid
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Katona Gábor: Beatricétől Laviniáig

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006

Barcsi Tamás: Az ember méltósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Barcsi Tamás: Három filozófiai kérdés az emberről. Gondolatok a halálról, az elismerésről és a humanizmusról

Máriabesnyő, 2016

Carlyle, Thomas: Egykor és most

Fordító: Katona Gábor
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Csejtei Dezső: Filozófiai metszetek a halálról. A halál metamorfózisai a 19-20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban

Budapest, 2002

Dévény István: Sören Kierkegaard

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Dilthey, Wilhelm: A filozófia lényege

Fordító: Csejtei Dezső - Juhász Anikó
Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Lánczi András: Antikok és modernek vitája. Késői észrevételek Pascalhoz

Máriabesnyő, 2019

Leontyev, Konsztantyin Nyikolajevics: A bizantinizmus és a szlávság

Fordító: Farkas Zoltán
Máriabesnyő, 2016

Mezei Balázs: Ezredvégi számvetés. Esszék a vallásról

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Mezei Balázs: Vallásbölcselet I. kötet: A vallás valósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Mezei Balázs: Vallásbölcselet II. kötet: A vallás valósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Nagy Ervin: A liberalizmus illúziói. Vitairat a modern liberalizmus ellenében

Máriabesnyő, 2014

Nagy Ervin: Omladozó téveszmék. Írások Istenről, az emberekről és eszmékről

Máriabesnyő, 2016

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A bálványok alkonya, avagy miként filozofálunk a kalapáccsal

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A dionüszoszi világszemlélet

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A morál genealógiája. Vitairat

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A vidám tudomány. „La gaya scienza”

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2017

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Hajnalpír. Gondolatok a morális előítéletekről

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Igazságról és hazugságról nem-morális értelemben

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2018

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból I. A kereszténységről

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2018

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból II. A nihilizmusról és az emberfeletti emberről

Fordító: Óvári Csaba
Máribesnyő, 2015

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból III. A hatalom akarásáról és az örök visszatérésről

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2016

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból IV. A morálról

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2016

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból V. Az élet princípiumáról

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból VI. A dekadenciáról

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2020

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jón és gonoszon túl. Egy jövőbéli filozófia előjátéka

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő - Gödöllő, 2017

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Művelődési intézményeink jövőjéről

Máriabesnyő, 2011

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Önéletrajzi írások

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2014

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Richard Wagnernek, Georg Brandesnek és Jacob Burckhardtnak írt összes levelei

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Vegyes nézetek és mondások

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2012

KBART