Attraktor Kiadó

Sorozatok

Könyvek

S. Sárdi Margit (szerk.): Liktáriumos könyv, 1764

Máriabesnyő, 2017

S. Sárdi Margit (szerk.): Mindenféle orvosságoknak rend szedése. XVII. századi gyógyító receptes kézirat

Máriabesnyő, 2013

S. Sárdi Margit (szerk.): Próbált orvosságok leírva. Válogatás XV-XVII. századi gyógyító receptes kéziratokból

Máriabesnyő, 2014

S. Sárdi Margit (szerk.): Régi magyar halételek. Válogatás XIX. századi magyar szakácskönyvekből

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Wesselényi Kata: Gazdaasszonynak szükséges könyv

Máriabesnyő, 2018

Beccaria, Cesare: A bűnökről és a büntetésekről

Fordító: Madarász Imre
Máriabesnyő, 2012

Ferdinandy Mihály: Itália és az északi ember

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Firenzuola, Agnolo: A női szépségről

Fordító: Molnár Dávid
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Katona Gábor: Beatricétől Laviniáig

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006

Barcsi Tamás: Az ember méltósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Barcsi Tamás: Három filozófiai kérdés az emberről. Gondolatok a halálról, az elismerésről és a humanizmusról

Máriabesnyő, 2016

Carlyle, Thomas: Egykor és most

Fordító: Katona Gábor
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Csejtei Dezső: Filozófiai metszetek a halálról. A halál metamorfózisai a 19-20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban

Budapest, 2002

Dévény István: Sören Kierkegaard

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003

Dilthey, Wilhelm: A filozófia lényege

Fordító: Csejtei Dezső - Juhász Anikó
Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Leontyev, Konsztantyin Nyikolajevics: A bizantinizmus és a szlávság

Fordító: Farkas Zoltán
Máriabesnyő, 2016

Mezei Balázs: Ezredvégi számvetés. Esszék a vallásról

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Mezei Balázs: Vallásbölcselet I. kötet: A vallás valósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Mezei Balázs: Vallásbölcselet II. kötet: A vallás valósága

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Nagy Ervin: A liberalizmus illúziói. Vitairat a modern liberalizmus ellenében

Máriabesnyő, 2014

Nagy Ervin: Omladozó téveszmék. Írások Istenről, az emberekről és eszmékről

Máriabesnyő, 2016

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A bálványok alkonya, avagy miként filozofálunk a kalapáccsal

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A dionüszoszi világszemlélet

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A morál genealógiája. Vitairat

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: A vidám tudomány. „La gaya scienza”

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2017

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Hajnalpír. Gondolatok a morális előítéletekről

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2019

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Igazságról és hazugságról nem-morális értelemben

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2018

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból II. A nihilizmusról és az emberfeletti emberről

Fordító: Óvári Csaba
Máribesnyő, 2015

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból IV. A morálról

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2016

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból. I. A kereszténységről

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2018

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jegyzetek a kései hagyatékból. III. A hatalom akarásáról és az örök visszatérésről

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2016

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Jón és gonoszon túl. Egy jövőbéli filozófia előjátéka

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő - Gödöllő, 2017

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Művelődési intézményeink jövőjéről

Máriabesnyő, 2011

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Önéletrajzi írások

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2014

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Richard Wagnernek, Georg Brandesnek és Jacob Burckhardtnak írt összes levelei

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Vegyes nézetek és mondások

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2012

Novalis: A kereszténység, avagy Európa. A szaiszi tanítványok

Fordító: Óvári Csaba
Máriabesnyő, 2014

Nyirkos Tamás: Az ötfejű sas. Teológia és politika a francia ellenforradalomban

Máriabesnyő, 2014

Nyirkos Tamás: Bevezetés a világvégéhez. Joachim apát történelmi misztikája

Máriabesnyő, 2015

Aquinói Szent Tamás: A fejedelmek kormányzásáról. A zsidók kormányzásáról

Fordító: Tudós-Takács János
Máriabesnyő, 2016

Barta Róbert: Az államférfi és a világpolgár. Winston S. Churchill és Emery Reves

Máriabesnyő, 2013

Karácsony András: A jogtudomány teológusa. Carl Schmitt politikai teológiája

Gödöllő - Máriabesnyő, 2016

Karácsony András: Mozaikok. Politika-Értelmiség-Konzervativizmus

Máriabesnyő, 2014

Karácsony András - Pokol Béla: Paradigmák erőterében. (Rögzítettség/szellemítettség - adalékok a társadalom értelemteli felépítettségéhez)

Máriabesnyő, 2011

Trubeckoj, Nyikolaj Szergejevics: Dzsingisz kán hagyatéka

Fordító: Íjgyártó Judit et al.
Máriabesnyő, 2011

Asser: Alfred angolszász király élete

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2014

Bárány Attila: A normann hódítástól a Magna Cartáig

Máriabesnyő, 2011

Bárány Attila: A szulejmáni ajánlat. Magyarország, a Török Birodalom és a Nyugat (1521-1524)

Máriabesnyő, 2014

Bárány Attila: Britek, angolszászok, vikingek. Észak-Nyugat-Európa a koria középkor századaiban

Máriabesnyő, 2018

Bárány Attila: Középkori magyar emlékek Angliában

Máriabesnyő, 2013

KBART