Attraktor Kiadó

A publikálás terén egyik feladatunk a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom térképén még létező jónéhány fehér folt egynémelyikének eltüntetése, beleértve az antik, illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők máig kiadatlan, vagy már megjelent, de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét. Másrészt szándékunkban áll a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása. Harmadsorban pedig célunk a magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében XIX–XX. századi, egykor jelentős, de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése, erre szolgál Historia Incognita című sorozatunk.”

Könyvek

Kiss Sándor (szerk.): Horn király gesztája

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2016
Történelem

Kiss Sándor (szerk.): Robin Hood krónikák. 1. Robyn Hode kis gesztája

Fordító: Hornyák Levente
Máriabesnyő, 2013
Történelem

Kiss Sándor (szerk.): Robin Hood krónikák. 2. A korai balladák és színművek

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2013
Történelem

Kratochvil Károly: A Székely hadosztály

Máriabesnyő, 2017
Történelem

Leontyev, Konsztantyin Nyikolajevics: A bizantinizmus és a szlávság

Fordító: Farkas Zoltán
Máriabesnyő, 2016
Történelem

Miskolczy Ambrus: A bolygó zsidó Bécsben. Gustave d'Eichthal, Metternich és a magyar kérdés 1836-1837-ben

Máriabesnyő, 2016
Történelem

Miskolczy Ambrus: Horn Ede (1825-1875). A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Történelem

Nyirkos Tamás: Az ötfejű sas. Teológia és politika a francia ellenforradalomban

Máriabesnyő, 2014
Történelem

Pethő Sándor: Görgey Artur

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006
Történelem

Ricardus: Oroszlánszívű Richard keresztes hadjárata. A Zarándokok útja és Richard király tettei című krónikából

Fordító: Kiss Sándor
Máriabesnyő, 2013
Történelem

Rugonfalvi Kiss István: A székely nemzet története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Történelem

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól 1. 1517-1540

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Történelem

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évektől 1606-ig. 1-2. könyv

Máriabesnyő, 2013
Történelem

Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évektől 1606-ig. 3-4. könyv

Máriabesnyő, 2013
Történelem

Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelemk címeradományaiból

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történelem

Szendrei László: A "Magyarok Istene". Művelődéstörténeti tanulmány

Máriabesnyő, 2014
Történelem

Szentgyörgyi János: Hermányi Dienes József jegyzetkönyve

Máriabesnyő, 2011
Történelem

Takáts Sándor: A török-magyar bajviadalok

Máriabesnyő, 2012
Történelem

Trubeckoj, Nyikolaj Szergejevics: Dzsingisz kán hagyatéka

Fordító: Íjgyártó Judit et al.
Máriabesnyő, 2011
Történelem

Uhrman Iván (szerk.): Alexandriai Philón jelentése a Gaius Caligulánál járt küldöttségről

Fordító: Schill Salamon – Uhrman Iván
Máriabesnyő - Gödöllő, 2015
Történelem

Velius, Caspar Ursinus: Tíz könyv a magyar háborúról

Fordító: Szebelédi Zsolt
Máriabesnyő, 2013
Történelem

Zoványi Jenő: A magyarországi protestantismus története 1895-ig I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Történelem

Zoványi Jenő: A magyarországi protestantismus története 1895-ig II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Történelem

Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történettudomány

Áldásy Antal: Címertan

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton. I. Valentinianus és a Senatus összeütközése

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006
Történettudomány

Alföldi András: Magyarország népei és a Római Birodalom. Keletmagyarország a római korban

Máriabesnyő, 2014
Történettudomány

Alföldi András: Pogány szokások, keresztény emlékek

Máriabesnyő - Gödöllő, 2011
Történettudomány

Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. A nemzetiségek története Magyarországon

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004
Történettudomány

Csoma József: A magyar heraldika korszakai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Deér József: A Magyar Királyság megalakulása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Deér József: A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája

Máriabesnyő, 2015
Történettudomány

Deér József: Pogány magyarság keresztény magyarság

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Történettudomány

Erdélyi László: A magyar lovagkor társadalma és művelődése 1205-1526. A magyar lovagkor nemzetségei 1200-1408

Máriabesnyő - Gödöllő, 2013
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: A magyar honfoglalás mítoszai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: Az Árpád-ház mítoszai

Máriabesnyő, 2012
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Ferdinandy Mihály: Országok úrnője. A Magyar Anjouk kora 1307-1387. Magyarország romlása 1490-1526

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007
Történettudomány

Ferdinandy Mihály (szerk.): Széchenyi összeomlása. Az 1848-as napló

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010
Történettudomány

Gombos F. Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása

Máriabesnyő, 2011
Történettudomány

Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok korában

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005
Történettudomány

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika 1. - Hóman Bálint munkái II.

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történettudomány

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika 2. - Hóman Bálint munkái II.

Máriabesnyő - Gödöllő, 2003
Történettudomány

Jancsó Benedek: Erdély története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008
Történettudomány

Kandra Kabos: Aba Samu király

Máriabesnyő, 2011
Történettudomány

Karácsonyi János: Szent László király élete

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006
Történettudomány

Karácsonyi János: Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Történettudomány

Lázár Gyula: Az Ozmán Birodalom fénykora és hanyatlása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2011
Történettudomány

Márki Sándor: Turáni tanulmányok

Máriabesnyő, 2014
Történettudomány

KBART