Attraktor Kiadó

Könyvek

Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. A nemzetiségek története Magyarországon

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Ferdinandy Mihály: Az Árpád-ház mítoszai

Máriabesnyő, 2012

Deér József: Királyság és nemzet. Tanulmányok 1930-1947, I. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Deér József: Királyság és nemzet. Tanulmányok 1930-1947, II. kötet

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Karácsonyi János: Szent László király élete

Máriabesnyő - Gödöllő, 2006

Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton. I. Valentinianus és a Senatus összeütközése

Fordító: Patay-Horváth András
Máriabesnyő - Gödöllő, 2006

Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Ferdinandy Mihály: Országok úrnője. A Magyar Anjouk kora 1307-1387. Magyarország romlása 1490-1526

Máriabesnyő - Gödöllő, 2007

Jancsó Benedek: Erdély története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Miskolczy István: Magyarország az Anjouk korában

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009
Open access

Alföldi András: Pogány szokások, keresztény emlékek

Máriabesnyő - Gödöllő, 2011

Deér József: A magyarok szent koronája

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Budapest - Máriabesnyő - Gödöllő, 2005

Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Ortvay Tivadar: A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Gombos F. Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása

Máriabesnyő, 2011

Alföldi András: Magyarország népei és a Római Birodalom. Keletmagyarország a római korban

Máriabesnyő, 2014

Miskolczy István: A középkori kereskedelem története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Deér József: A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája

Máriabesnyő, 2015

Csoma József: A magyar heraldika korszakai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Deér József: A pápaság és a normannok

Fordító: F. Romhányi Beatrix
Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Márki Sándor: Turáni tanulmányok

Máriabesnyő, 2014

Ferdinandy Mihály: A magyar honfoglalás mítoszai

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Alföldi András: A korai Róma

Fordító: Takács Levente
Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Horváth Barna: Bevezetés a jogtudományba

Máriabesnyő, 2015

Karácsonyi János: Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez

Máriabesnyő - Gödöllő, 2009

Joó Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe

Máriabesnyő, 2016

Kandra Kabos: Aba Samu király

Máriabesnyő, 2011

Hóman Bálint: Ősemberek - ősmagyarok

Máriabesnyő - Gödöllő, 2013

Hóman Bálint: Szent István

Máriabesnyő - Gödöllő, 2012

Asbóth János: Magyar conservativ politika

Máriabesnyő, 2011

Bierbauer Virgil: A magyar építészet története

Máriabesnyő - Gödöllő, 2004

Deér József: A Magyar Királyság megalakulása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Erdélyi László: A székelyek eredete

Máriabesnyő, 2011

Erdélyi László: Árpád-kor. A magyar állam, társadalom, művelődés legrégibb története 1301-ig

Máriabesnyő - Gödöllő, 2008

Ferdinandy Mihály: Az istenkeresők. Az Árpádház története

Máriabesnyő, 2013

Ferdinandy Mihály: Mi magyarok. Tíz tanulmány a magyar történelemből

Máriabesnyő - Gödöllő, 2011

Ferdinandy Mihály: Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Ferdinandy Mihály (szerk.): Széchenyi összeomlása. Az 1848-as napló

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Hóman Bálint: A magyar hún-hagyomány és hún-monda

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Hóman Bálint: A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése

Máriabesnyő - Gödöllő, 2013

Hóman Bálint: A székelyek eredete

Máriabesnyő, 2011
Open access

Hóman Bálint: Művelődéspolitikai írások

Máriabesnyő, 2015

Jancsó Benedek: A székelyek. Történeti és néprajzi hagyomány

Máriabesnyő - Gödöllő, 2012
Open access

Joó Tibor: Mátyás és birodalma

Máriabesnyő, 2016

Karácsonyi János: A székelyek eredete és Erdélybe való települése

Máriabesnyő - Gödöllő, 2010

Lázár Gyula: Az Ozmán Birodalom fénykora és hanyatlása

Máriabesnyő - Gödöllő, 2011

Orbán Balázs: A székelyek származásáról és intézményeiről

Máriabesnyő, 2013

Rugonfalvi Kiss István: Trónbetöltés és ducatus az Árpád-korban

Máriabesnyő, 2015

KBART